Diseminare mobilitate de învățare și formare cu elevii din Vila Verde,Portugalia

Erasmus+

2017-1-PL01-KA219-038622_2

Raport de activitate în urma reuniunii de formare și învățare din Portugalia

Vila Verde

14-20 ianuarie 2018

Beneficiar : Școala Gimnazială Izbiceni

Școala Gimnazială Izbiceni implementează Parteneriatul Strategic KA219 cu titlul ” Give 5: a healthy living toolbox – the whole school program”. Proiectul se desfășoară în perioada septembrie 2017-august 2019.

Parteneri în acest proiect sunt școli din :

Polonia, Spania, Portugalia, Italia, Lituania, Macedonia, Turcia, România

Limba de lucru a proiectului este limba engleză .

Grupul țintă al acestui proiect îl constituie elevii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ani.

În săptămâna 15-19 ianuarie 2018 a avut loc în Portugalia, în oraşul Vila Verde, districtul Braga la „Agrupamento Escolas Moure e Ribeira do Neiva”, prima întâlnire între elevii şi profesorii implicaţi în proiectul „ Give 5 : a healthy living toolbox – the whole school program”, proiect de parteneriat strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.219 – Educaţie şcolară).

La această reuniune au participat din partea școlii noastre Bădica Ionel-responsabil de proiect-profesor însoțitor și elevii: Maria-Cosmina Velica și Maria-Ioana Sprîncenatu .

Programul întâlnirii

 

Luni, 15 ianuarie 2018

A avut loc primirea partenerilor proiectului ” Give 5: a healthy living toolbox – the whole school program ” de către elevii școlii gazde urmată de ceremonia de primire de la școală, cuvântul de deschidere și de întâmpinare al Doamnei Coordonatoare Isabel Barbosa, urmată apoi de o întâlnire de bun venit la școală cu directorul școlii și cadrele didactice implicate în proiect, precum și cu profesorii și elevii parteneri. Am realizat un tur al școlii, am vizitat sălile de clasă, apoi au avut loc prezentări de bune practici ale țărilor partenere pe tema Fii sănătos!

Am vizitat Primăria municipalității din Vila Verde (întâlnire cu consilierul educativ municipal), apoi vizitarea Casei Cunoașterii (prezentarea instrumentelor TIC)

Marți, 16 ianuarie 2018

A avut loc un atelier de lucru cu psiholog școlar cu privire la abilitățile sociale și de comunicare, urmat apoi de vizitarea Clubului Nautic (Clube Nautico de Prado) și participarea la o serie de activități fizice cu un instructor al clubului. Elevii au învățat despre tipul de comportament care îi caracterizează și cum să facă față stresului și anxietății școlare, cum să se elibereze de stres și depresie. Ei au aflat despre mai multe modalități de relaxare: să numere de la 10 la 1, să urmărească lucrurile din jurul lor, atingându-le, ascultând sunete, mirosind și degustând lucruri delicioase. Ei au învățat de asemenea, cum să folosească noi tehnologii în școli, cum să aibă o viață sănătoasă. Printre experiențele pe care le-au trăit, elevilor le-a plăcut foarte mult să danseze la clubul nautic.

Miercuri, 17 ianuarie 2018

Am asistat apoi la o lecție TIC cu un profesor de limba engleză (cu accent pe importanța sănătății mintale, cu participarea activă a elevilor împărțiți în grupuri internaționale).Toți participanții au luat parte la activități legate de Ziua Toleranței în biblioteca școlii

Au avut loc activități în aer liber de consolidare a echipei, urmate de activități de ameliorare a stresului (origami, atelier de creație și grădinărit). Elevii au învățat cum să facă Origami, cum să planteze semințe într-o seră, cum să realizeze artă creativă prin pictură. Elevilor noștri le-a plăcut foarte mult, deoarece au confecționat niște suveniruri foarte drăguțe pentru acasă.

Joi, 18 ianuarie 2018

Am vizitat Casa do Povo de Ribeira do Neiva (un centru legat de bunăstarea persoanelor în vârstă și a copiilor),unde am învățat cât de important este să avem grijă de persoanele în vârstă, dar și de copii aflați în dificultate. Apoi, elevii au pregătit prezentările power point pentru a fi evaluate a 2-a zi.

Am vizitat Școala Ribeira do Neiva, apoi au urmat activități de consolidare a echipei, urmate apoi de pregătirea prezentărilor privind experiențele elevilorilor în timpul întâlnirii LTTA din Portugalia.

Am participat apoi la activități culturale – vizitarea obiectivelor turistice în Porto.

Vineri, 19 ianuarie 2018

A avut loc prezentarea activităților Fii sănătos! realizate de către elevi în timpul primei întâlniri LTTA

Elevii particpanți la întâlnire au luat parte la o serie de Jocuri europene Erasmus +, unde a trebuit să răspundă la întrebări cu privire la toate tipurile de proiecte Erasmus +

A urmat apoi, Întâlnirea coordonatorilor (datele întâlnirii în Turcia au fost stabilite între 14 și 16 mai, un formular de evaluare online va fi completat atât de elevi, cât și de profesori până la sfârșitul lunii ianuarie; participanții s-au încurajat să fie mai activi în jurnalul eTwinning , o fișă de evaluare a activităților Fii sănătos!, va fi pregătită de echipa spaniolă și completată de țările partenere până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni din februarie, site-ul proiectului va fi actualizat cu informațiile despre prima întâlnire LTTA din Portugalia; activitățile Eco vor fi postate pe grupul de proiecte Facebook de către toate țările partenere până la sfârșitul lunii februarie).

La sfârșitul zilei, am participat la activități culturale în Braga, urmate de Ceremonia de acordare a certificatului

Analizând activitatea de formare și învățare din școala nostră, putem concretiza:

– o foarte bună interacțiune între parteneri, împărtășirea ideilor, atmosferă plăcută de lucru;

– obiectivele au fost bine definite și realizate în întregime;

-vizitele de documentare au fost bine organizate, ajutându-i pe parteneri să-și îmbogățească noțiunile despre cultura portugheză;

-atelierele de lucru s-au desfășurat în condiții optime, partenerii contribuind în mod egal la realizarea sarcinilor;

– s-a dovedit o bună colaborare între factorii de decizie locală, părinți, profesori, elevi;

-materialele promoționale au fost vizibile și realizate corect;

-fiecare participant a primit certificatul de participare la reuniune.

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.

Responsabil de proiect,

Prof.Ionel Bădica

Be the first to comment

Leave a Reply