Reuniunea de formare și învățare din Portugalia Barreiro 5-10 mai 2019

 

Erasmus+

2017-1-FR01-KA219-037110_5

Reuniunea de formare și învățare din Portugalia

Barreiro

5-10 mai 2019

Beneficiar : Școala Gimnazială Izbiceni,România

Școala Gimnazială Izbiceni implementează Parteneriatul Strategic KA219 cu titlul Ecological literate generation will change the future of the planet and humanity in a positive direction” finanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul Erasmus+ Proiectul se desfășoară în perioada septembrie 2017-august 2019.

Limba de lucru a proiectului este limba engleză .

Grupul țintă al acestui proiect îl constituie elevii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani.

La această reuniune au participat elevi și  cadrele didactice din toate cele 5 școli partenere. Din partea Școlii Gimnaziale Izbiceni au participat la întâlnire: Staicu Ionela, profesor de limba engleză, Nica Mădălina, profesor documentarist, Popa Emanoil, profesor de educație fizică și sport și elevii: Agiu Irena, Mușuroi Bianca-Ioana și Urzicana Samir.

Programul reuniunii:

Luni

–  Primirea partenerilor proiectului de către elevii școlii din Barreiro îmbrăcați în costume tradiționale ale zonei; Astfel, prima zi a oferit tuturor participanților ocazia de a cunoaște echipa managerială a școlii gazdă, membri ai corpului profesoral participanți la acest proiect, spațiile școlare prin efectuarea unei vizite ghidate și am fost plăcut impresionați de un frumos program artistic.

-Ateliere de lucru, schimb de bune practici, activități la diferite clase (preșcolar,școlar și gimnazial);

-Prezentare PPT de către fiecare responsabil din școlile partenere despre natură;

-Vizită de documentare în orașul Lisabona;

– Participare la 2 competiții:

1st Contest: Working session on the Quiz games in international teams ;

2st Contest: Discover  the school with QR Code in international teams;

– Vizitarea castelului Sfântu Gheorghe în Lisabona;

Marți,miercuri și joi

– Elevii au participat la o serie de activități sportive și artistice derulate în campusul Quinta do Crestelo cum ar fi: mersul pe sfoară,hipism,tiloriană,pâine de țest,plimbare cu trăsura, caiac-canoe;

-evaluarea reuniunii de formare și învățare din Portugalia.

Activitățile propuse au pus elevii în situatia să învete să coopereze, dezvoltand atitudinea pozitiva și manifestarea respectului față de diferențele culturale. De asemenea, ele au urmarit remotivarea asupra învățarii deoarece ei au trebuit sa aplice cunoștintele învățate la școală.

Învățarea unor noțiuni de baza, de comunicare în limbile țărilor participante la proiect a fost un alt obiectiv atins.       Activitățile proiectului vor fi continuate, introducând în continuare dimensiunea europeană în activitățile școlare, planificand predarea la standarde stabilite de Comisia Europeană, în special pentru competențele de bază și realizandu-se în acelasi timp și educația interculturală.

 

Responsabil proiect,

 

Prof. Ionel Bădica

 

Acest proiect este finanţat cu sustinere din partea UE prin Programul Erasmus+ . Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului iar UE nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

               

Be the first to comment

Leave a Reply