Reuniunea de formare și învățare cu elevii din Macedonia de Nord Kumanovo 31 martie-06 aprilie 2019

Erasmus+
2017-1-PL01-KA219-038622_2
Reuniunea de formare și învățare cu elevii din Macedonia de Nord
Kumanovo
31 martie-06 aprilie 2019

Beneficiar : Școala Gimnazială Izbiceni,România

Școala Gimnazială Izbiceni a participat în perioada 31 martie-06 aprilie 2019, la a patra mobilitate – activitate de învăţare și fomare pentru elevi prevăzută în calendarul de proiect. Această mobilitate a fost organizată de OOU “Hristijan Karposh”din orașul Kumanovo, Macedonia de Nord .
Proiectul se desfasoara in perioada 01.09.2017 – 31.08.2019 și este finanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul Erasmus+

Parteneri in acest proiect sunt :Romania, Portugalia,Spania,Lituania,Polonia,Macedonia,Turcia și Italia.
Limba de lucru a proiectul este limba engleza . Obiectivul principal al proiectului constă în creşterea motivaţiei elevilor pentru o alimentație sănătoasă și un mediu de viață frumos cu ajutorul sportului, însuşirea unor strategii moderne, europene pentru formarea competenţelor la elevi prin participarea la mobilități școlare europene.
Grupul țintă al acestui proiect îl constituie elevii cu vârsta cuprinsa intre 6 si 14 ani.
Din partea școlii noastre au luat parte la întâlnire doamna prof. Staicu Ionela, profesor de limba engleză și elevii: Pencea Liviu-Răducu și Pațachia Mirel.

În cadrul acestei mobilități s-au realizat activitățile prevăzute în formularul de candidatură. Întâlnirea a debutat cu primirea oficială în instituție, prezentarea școlii și primirea oficială la primăria Kumanovo și întâlnirea cu reprezentanții guvernamentali din departamentul Educație și sport din regiune, unde s-a discutat și despre importanța proiectului în derulare și de prezentarea sistemului educativ macedoneean.
La ora prânzului elevii școlilor partenere au participat la un atelier de înot – Swimming Adventure– organizat la o piscină din apropierea școlii, după care am asistat în sala de sport la o paradă de costume cu ocazia zilei de 1 aprilie – Ziua Păcălelilor. Elevi din diferite clase ( de la clasa I până în clasa a IV-a) au defilat costumați în legume,fructe și personaje fiind însoțiți de către cadre didactice.
Marți,  toate delegațiile au participat la un atelier cu întreceri sportive Be Fit – GYM TEAM FUN după care am vizitat la Kokino un observator astronomic datând din epoca bronzului, constituit din roci vulcanice. La coborâre, am vizitat biserica Sfântului Gheorghe din Staro Nagoricane construită în Evul Mediu(anul 1071) de către regele sârb Milutin al II-lea.Ziua s-a încheiat cu un nou atelier cu exerciții fizice -Smart Fitness.
Miercuri, am ajuns în orașul Ohrid, unde am vizitat Parcul Național Mavrovo, mănăstirea Sfântu Ioan Bigorski și izvoarele Vevchani.
Joi, am luat parte la turul orașului Ohrid însoțiți de un ghid și am văzut porțile cetății și câteva din cele 365 de biserici, un amfiteatru construit de greci în antichitate, fortăreața regelui Samoil, biserica Sfântului Naum și golful Oaselor.
Vineri, ne-am întâlnit cu un reprezentant al primăriei din Kumanovo în clădirea Muzeului de Muzică.
Aici, am participat la ceremonia de închidere a întâlnirii, în cadrul căreia fiecare delegație a prezentat în format power point activitățile derulate în cursul întregii săptămâni.
Acestă zi a fost încheiată cu înmânarea oficială a certificatelor.
Analizând activitatea de formare și învățare din Macedonia de Nord, putem concretiza:

– o foarte bună interacțiune între parteneri, împărtășirea ideilor, atmosferă plăcută de lucru;
– obiectivele au fost bine definite și realizate în întregime;
-vizitele de documentare au fost bine organizate, ajutându-i pe parteneri să-și îmbogățească noțiunile despre cultura macedoneeană;
-atelierele de lucru s-au desfășurat în condiții optime, partenerii contribuind in mod egal la realizarea sarcinilor;
– s-a dovedit o bună colaborare între factorii de decizie locală, părinți, profesori, elevi;
-materialele promoționale au fost vizibile și realizate corect.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Responsabil proiect,
Prof. Ionel Bădica

            

 

Be the first to comment

Leave a Reply