Comuna Izbiceni

Începuturile aşezării omeneşti de la Izbiceni nu se cunosc, dar este foarte probabil ca viaţa umană să fi existat aici încă din epoca neolitică. Prima atestare documentară a comunei este hrisovul domnitorului Alexandru al II-lea din 1573.

Localitatea este aşezată în plin şes, în câmpia Romanaţiului, care este o subdiviziune a câmpiei Olteniei.

Vecinii comunei sunt: la N satul Doanca, la E lunca râului Olt, la S comuna Giuvărăşti şi satul Ursa şi la V oraşul Corabia.

Comuna Izbiceni este străbătută de drumul judeţean modernizat, DJ642. Din acest drum se desprinde drumul judeţean DJ546, şi acesta modernizat, care traversează râul Olt pe barajul hidrocentralei Izbiceni şi continuă în judeţul Teleorman pe ruta Lunca-Turnu Măgurele.

Relieful în zona Izbiceni pare perfect orizontal, dar în realitate are o imperceptibilă înclinare spre sud, spre Dunăre, şi către est, spre Olt. Câmpia este străbătută de câteva văi. Aceste văi nu au apă, însă au rolul de a menţine umiditatea solului mai mult decât terenul înconjurător.

Fiind o zonă legumicolă peste 500 de tineri au absolvit cursurile de fermier-legumicultor, specializându-se în cultura legumelor. De asemenea în comună îşi desfăşoară activitatea 65 de societăți comerciale şi Asociația juridică de irigații A.U.A. Izbiceni 2001. Avem, mai nou şi trei sucursale de bancă, reprezentanțe ale telefoniei mobile, iar locuitorii se bucură şi de beneficiile calculatorului şi internetului. Iată de ce tinerii din Izbiceni nu-şi doresc să evadeze în zonele limitrofe, căci au la dispoziție tot ceea ce le este necesar pentru un trai decent.