Oferta educationala

Localul şcolii constă dintr-un corp de clădire parter + un nivel. Starea clădirii este bună, în 2016 urmând să beneficieze de un program de reabilitare exterioară și interioară. Terenul care aparține Şcolii Gimnaziale Izbiceni are o suprafață de 4118,78 m², din care 781,84 m este suprafața pe care s-a construit școala (reprezentând parterul). Partea desfășurată (construită) pe verticală, respectiv etajele I și II însumează o suprafață de 1563,68 m².

Şcoala dispune de:

 • 10 săli de clasă, unde învaţă 18  clase în două schimburi :
 • Grupele pregatitoare si clasele I-IV- dimineaţă
 • clasele V-VIII – după-amiaza
La G.P.N. Izbiceni functioneaza  5 grupe

Ø  2 grupe mici;

Ø  2 grupe mijlocii;

Ø  1  grupa mare.

 
   
   

 

Săli cu destinaţie specială:

 • laborator chimie- cu anexă
 • laborator de informatică – fizica, dotat cu 10 calculatoare legate în reţea, scanner, imprimantă, videoproiector cu ecran;
 • Bibliotecă – cu un număr de peste14000 volume; dotată cu calculator + imprimantă ;
 • Un cabinet- director – dotat cu laptop + imprimantă, xerox ;
 • Cancelarie pentru personalul didactic;
 • O săla pentru secretariat dotata fiecare cu fax si Xerox;
 • Sala pentru personalul didactic dotata cu laptop si imprimanta, conectate la internet;
 • Cameră pentru programul „Lapte şi corn” ;
 • Sală de sport + grup sanitar ;
 • 2 grupuri sanitare ;
 • Teren de sport

Sursele de finantare ale scolii sunt Consiliul Local Izbiceni si sponsorizari.

Elevii învaţă în condiţii foarte bune. Şcoala are centrală termică proprie, racordare la apă curentă, canalizare, iluminat natural si artificial şi centrală termică proprie la sala de sport, sistem de supraveghere cu camere video. În anul şcolar 2007-2008 şcoala a beneficiat de un program de reabilitare, reuşindu-se înlocuirea fenestraţiilor, uşilor, a instalaţiei electrice, modernizarea grupurilor sanitare.

Între anii 2016-2017 se va derula un proiect de reabilitare şi modernizare, care constă în reabilitarea termică a clădirii, dotarea unităţii de învăţământ cu echipament IT şi echipamente didactice.